1. LOIZA's bedrijfsgegevens:
LOIZA coaching
Malissa Bron
Maagdenpalm 4
2631 TW Nootdorp

tel: 06 34854702

mail: loizacoaching@gmail.com
KvK: 71946128
BTW: NL145297767B01

 

2. Doel van de gegevensvastlegging
LOIZA coaching zal persoongegevens opslaan om ;
- facturen te kunnen declareren
- klanten te kunnen bereiken in geval van afwezigheid door ziekte of omstandigheden.

 

LOIZA coaching zal rapportage verslag doen van;
- coachingsgesprekken om voortgang te kunnen omschrijven 
- om professioneel handelen volgens de wet en regelgeving te kunnen verantwoorden.

 

3. Gegevens die LOIZA coaching verzamelt

Naam
Adres

Telefoonnummer
Geboortedatum

IBAN
Toestemmingsformulier persoonsgegevens op te slaan en of door te geven
Intrekking toestemmingsformulier
Intake formulier
Doelenplan
Korte voortgangsrapportage
Evaluatie formulier

 

4. Doorgeven van gegevens
LOIZA coaching zal geen informatie en/of gegevens doorgeven zonder toestemming van de desbetreffende klant. LOIZA coaching zal zich houden aan de plichten en rechten van de wettelijke regelgeving van de AVG.


5. Termijn van bewaring
LOIZA Coaching zal de gegevens volgens de wettelijke termijn bewaren. Daarna zullen ze beveiligd vernietigd worden.

 

6. Toegepaste beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

• Er is een debiteurenlijst met persoonsgegevens aanwezig. Elke debiteur zal gekoppeld worden aan een debiteurennummer. Deze debiteurenlijst met debiteurennummers zal gescheiden van andere documenten bewaard worden.


• Vanuit de debiteurenlijst kan LOIZA coaching de debiteur bereiken en facturen sturen.
• Het intakeverslag, doelenplan , voortgangsrapportage , toestemmings- en evaluatie formulieren zullen gearchiveerd worden onder het debiteurennummer. Wanneer er mogelijk een datalek zal ontstaan zullen deze documenten niet op naam en persoonsgegevens terug te vinden zijn. Intakeverslag, doelenplan, toestemmingsformulier en correspondentie zal in uitgeprint exemplaar worden bewaard in een kluis.


• Het computer systeem van LOIZA coaching is voorzien van een password en is encrypted beveiligd.


• Elk opgeslagen document zal worden voorzien van een password/pincode
• Documenten worden naast de pc ook opgeslagen in twee externe harde schijven voorzien van password en encrypted beveiliging


• Eens per maand worden documenten naar een derde externe harde schijf opgeslagen, voorzien van password en encrypted beveiliging. Deze zal bewaard worden in een kluis.


• Ook uitgeprinte documentatie zal worden bewaard in een kluis.


7. Het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens
Men heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens volgens de AVG wetgeving opgestelde rechten. LOIZA coaching zal na aanvraag van inzage het dossier binnen 7 dagen voorleggen. Tegen een vergoeding van 15 euro kan het dossier op papier worden meegenomen. 

 

8. Het recht op intrekking van verleende toestemming

Men kan op elk moment de verleende toestemming voor het verwerken en doorgeven van informatie intrekken. Naast het toestemmingsformulier zal er ook een intrekking toestemmingsformulier aanwezig zijn die de desbetreffende klant ondertekent om zijn toestemming in te trekken.


9. Het recht om een klacht in te dienen
Men heeft het recht om een klacht in te dienen volgends de WKkgz vastgestelde wet en regelgeving. U doet er goed aan de desbetreffende klacht eerst in overeenstemming met LOIZA coaching te bespreken om te onderzoeken of het via deze weg oplosbaar is.
Klachten over verwerking van uw persoonsgevens kunnen ook worden aangegeven bij de autoriteit persoonsgegevens.